ผู้ซื้อลงรายการขายที่ Ox Street ขณะที่ผู้ซื้อดูสินค้าหลายพันรายการบนแพลตฟอร์ม Ox Street เมื่อซื้อสินค้าแล้ว ผู้ขายจะจัดการส่งสินค้าไปที่ Ox street เพื่อทำการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วเราจะจัดส่งให้กับผู้ซื้อ หากเราพบว่าสินค้าเป็นของปลอม มีตำหนิหรือไม่ตรงตามที่อธิบายไว้ เราจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบและคืนเงินเต็มจำนวน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!