Ox Street ดำเนินธุรกิจเป็นตลาดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พบใน Ox Street จึงขึ้นอยู่กับรายการที่ขายในรายชื่อผู้ขายของเรา

หากคุณไม่พบสินค้าบนแพลตฟอร์มของเรา นั่นเป็นเพราะยังไม่มีใครระบุรายการขายนั้น ๆ

อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการสินค้านี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่: https://docs.google.com/forms/d/1Wp4FjIdxjGd6StqokcDufPjxbsRTLBcaBVVdGbiWNOE/edit
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!