คุณสามารถยกเลิกคำส่งซื้อของคุณภายใน 5 ชั่วโมง หลังจากวางคำสั่งซื้อหรือก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากผู้ขาย ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน หากเวลาผ่านไป 5 ชั่วโมงนับจากที่คุณวางคำสั่งซื้อและผู้ขายยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว คำสั่งซื้อนั้นจะไม่สามารถยกเลิกได้ แต่หากยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ขาย ให้คลิกปุ่ม "ยกเลิก" บนหน้าจอ "คำสั่งซื้อ"

หมายเหตุ: คำสั่งซื้อที่วางไว้ก่อนข้อเสนอหรือการเสนอราคาที่ผู้ขายยอมรับ ไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!