สินค้าทั้งหมดจะถูกจัดส่งถึงเราก่อน เพื่อรับรองความถูกต้องและตรวจสอบก่อนที่จะส่งถึงมือผู้ซื้อ โดยทั่วไปจะใช้เวลา 7 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ในการส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ซื้อที่อยู่ในสิงคโปร์ซึ่งรวมอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและยืนยัน

สำหรับการสั่งซื้อระหว่างประเทศ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น ศุลกากร เวลาในการจัดส่งเป็นเวลาโดยประมาณและไม่รับประกันเนื่องจากการจัดส่งอาจคาดเคลื่อนเนื่องจากหลายสาเหตุ มั่นใจได้เลยว่าเป้าหมายของเราที่ Ox Street คือการจัดส่งสินค้าให้คุณโดยเร็วที่สุด
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!