ในกรณีที่คุณส่งสินค้ามาให้เรา โดยเราเห็นว่าสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถทำการขายได้ เราจะยกเลิกการขายของคุณทันที
และดำเนินการคืนเงินให้ผู้ซื้อเต็มจำนวนที่จ่ายสำหรับสินค้านั้น ๆ คุณจะมีตัวเลือกสำหรับการส่งสินค้าคืนให้กับคุณ ในระหว่างที่เราออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าขนส่งคืน หากคุณไม่ต้องการให้เราส่งคืนสินค้า เราอาจกำจัดทิ้งให้คุณ

หมายเหตุ: การดำเนินการในเรื่องนี้ จำกัดเวลาดำเนินการไว้ที่ 14 วัน หากไม่มีการตอบกลับจากคุณในช่วงเวลาที่กำหนดนี้ เราจะกำจัดสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติ เราตระหนักดีว่าในบางครั้งผู้ขายเองสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องได้โดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นเราจะให้ผู้ขายได้รับประโยชน์จากข้อสงสัยในการกระทำผิดครั้งแรก

อย่างไรก็ตาม หากเราพบสินค้าที่ไม่สอดคล้องและไม่ถูกต้องจากผู้ขายจากรายการเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง เราจะดำเนินการโดยการเรียกเก็บค่าปรับหรือระงับบันชีนั้น ๆ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!