รายละเอียดค่าขนส่งแสดงอยู่ด้านล่าง ปัจจุบันเราส่งไปที่

ประเทศสิงค์โปร - 10 SGD

ประเทศมาเลเซีย - 10 SGD

ประเทศอินโดนีเซีย - 10 SGD

ประเทศฟิลิปปินส์ - 35 SGD

ประเทศไทย - 35 SGD

ออสเตรเลีย - 20 SGD

เวียดนาม - 10 SGD

บรูไน - 10 SGD

ฮองกง - 35 SGD

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว เรายินดีที่จะจัดส่งให้คุณ เพียงติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาค่าขนส่ง

หมายเหตุ: ระยะเวลาการจัดส่งจะคำนวณหลังจากที่เราได้รับและรับรองความถูกต้องของสินค้าจากผู้ขายเท่านั้น โดยปกติขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเพิ่มอีก 2-10 วันขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของผู้ขายและความเร็วในการจัดส่ง

ภาษีศุลกากรและภาษี

ในฐานะผู้ชื้อบน Ox Street คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและประเทศที่จัดส่ง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!